Siggärd Runsten

Everotts Siggärd RunstenWinner of Junior class with Junior CAC at Roskilde Nordic Dogshow 20190510!

Excellent critics from Judge Bo Skalin, SWE!

Everotts Siggärd Runsten 5 months old.

Everotts Siggärd Runsten 4 months old.