Siggärd Runsten

Everotts Siggärd Runsten BOS at Kvärndrup 2019-05-25 with Junior-CAC & CAC!
Thanks to judge Antoaneta Penkova. Foto Trine Wilms.
Everotts Siggärd Runsten also got a Klubjuniorcertificate.
Everotts Siggärd Runsten also got a Klubjuniorcertificate.
Everotts Siggärd Runsten BOS with Junior-CAC and CAC! Thank’s to judge Antoineta Penkova!

Everotts Siggärd RunstenWinner of Junior class with Junior CAC at Roskilde Nordic Dogshow 20190510!

 

Excellent critics from Judge Bo Skalin, SWE!

 

Everotts Siggärd Runsten 5 months old.

 

Everotts Siggärd Runsten 4 months old.